Merco Walking Ski 3P týmové lyže

Do obchodu

Kolektivní, týmové hry jsou skvělý způsob, jak zlepšit komunikaci, morálku, motivaci, produktivitu, pomáhat zúčastněným lépe se poznat a učit se o silných i slabých stránkách svých i ostatních spoluhráčů, kolegů. Ideální jsou takové hry, činnosti, které jsou náročné a zábavné zároveň, a do kterých se v jeden okamžik zapojí co nejvíce zúčastněných. Výsledkem těchto aktivit je pak, kromě pobavení se, budování dovedností v týmové spolupráci pro vytvoření maximální efektivity a produktivity. Do této kategorie určitě spadá i hra Walking Ski 3P – závod na lyžích, kdy tým čelí výzvě chůze na dvou dřevěných "lyžích", ke kterým jsou tři soutěžící připevněni pomocí popruhů přes boty a cílem je samozřejmě nejrychleji a v plném počtu zdolat vymezenou dráhu.

Nejhledanější